Wersja polska English Deutsch
Konstrukcje stalowe na miarę
Rozwiązania technologiczne, Prace inżynieryjne, Budowa nowych obiektów, Modernizacje, Naprawy
Konstrukcje stalowe

Oferta

Konstrukcje stalowe
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat

Oferta:

Usługi inżynieryjne
 • Doradztwo techniczne
 • Dojazd do obiektów
 • Oszacowanie i analiza stanu obiektów
 • Analiza i ocena usterek i zniszczeń
 • Ustalanie przyczyn usterek i zniszczeń
 • Metodologia napraw
 • Opiniowanie w zakresie techniki kotłów
 • Ustalanie potencjałów i optymalizacja funkcji obiektów
 • Bazowe prace inżynieryjne (rozplanowanie montażu, plany, obliczenia)
 • Szczegółowe prace inżynieryjne ( Opracowanie dokumentacji produkcji i montażu zamówionych elementów za pomocą AutoCAD 2D und 3D
Zarządzanie projektem
 • Sporządzanie specyfikacji
 • Zapytania ofertowe, ocena ofert, uzasadnienie wyboru oferenta
 • Kalkulacja
 • Kosztorysowanie
 • Optymalizacja terminów
 • Nadzór nad projektem
 • Nadzór nad miejscem budowy
 • Koordynacja prac na miejscu budowy

Montaż przemysłowych instalacji technologicznych.

Remonty i modernizacje urządzeń produkcyjnych w branży papierniczej.

Remonty i modernizacje kotłów parowych i wodnych wszystkich typów i wielkości

 • części ciśnieniowej kotłów
 • palników pyłowych i przewodów pyłowo-powietrznych
 • podajników węglowych
 • odżużlaczy i kruszarek
 • rusztów węglowych
 • bunkrów mechanicznych
 • podgrzewaczy powietrza wszystkich typów
 • wentylatorów powietrza i spalin
 • kanałów powietrza i spalin
 • elektrofiltrów i innych urządzeń odpylających
 • konstrukcji nośnej kotłów
 • wykonawstwo robót budowlano-izolacyjnych
 • ocenę stanu technicznego z określeniem zakresu remontów
 • określenie zakresu dostaw części i materiałów do następnych remontów
 • remont armatury wodnej i parowej wszystkich typów
   

Montaż urządzeń ciepłowni, instalacji energetycznych i technologicznych

 • kotłów wraz z urządzeniami pomocniczymi, kanałami powietrza, spalin i inne
 • konstrukcji stalowej obiektów przemysłowych i urządzeń
 • pompowni
 • rurociągów technologicznych i parowych wraz z armaturą
 • urządzeń ochrony środowiska
 • zbiorników ciśnieniowych
 • wymienników ciepła

Produkcja części do urządzeń energetycznych i konstrukcji stalowych

 • palniki pyłowych nowoczesnej konstrukcji
 • ekrany kotłów energetycznych
 • elementy gięte - łuki, wężownice
 • wymienniki i chłodnice
 • zbiorniki ciśnieniowe
 • zawieszenia i podparcia rurociągów
 • konstrukcje stalowe
 • komory, kolektory, i schładzacze
 • kanały powietrza
 • zasobniki węgla

Produkcja i remont wymienników ciepła

 • chłodnice sprężarki I st.
 • chłodnica sprężarki
 • mieszalnik
 • odgazowywacz termiczny ze zbiornikiem wody zasialjącej
 • chłodnica oparów i odsolin
 • rozprężacz
 • wymienniki ciepła

 
Nowa-Kraftwerkstechnik 2011